CO JE ROOTS & SHOOTS

Jane Goodall´s Roots & Shoots - je celosvětový program pro aktivní lidi nebo skupiny lidí, kteří chtějí změnit svět nebo třeba jen malou část svého okolí. Celosvětový program běží pod Institutem Dr. Jane Goodall, kterou znají snad všichni milovníci přírody. Do programu jsou zapojeny desetitisíce lidí ze 130 států celého světa. Přes program Roots & Shoots mohou lidé změnit svět k lepšímu.

Čím je Roots & Shoots unikátní?

Je to zejména jeho zakladatelkou Dr. Jane Goodall, která je dnes již žijící legendou. Dr. Jane Goodall byla jedou z prvních průkopnic terénního výzkumu šimpanzů v Africe. Stala se odbornicí na jejich chování a dnes bojuje za zlepšení životních podmínek zvířat i lidí.

Roots & Shoots nabízí nepřeberné množství zdrojů a příležitostí k navazování kontaktů pro děti, mládež, rodiče, pedagogy, vysokoškoláky, vedoucí skautů apod. Unikátně navržený program nabízí příležitost pro každého jednotlivce, spojuje lidi každého věku, rasy, kultury, náboženství nezávisle na jejich ekonomickém pozadí do globální sítě.

Kdo je Dr. JANE GOODALL?

ZAPOJTE SVOJI ŠKOLU

Kdo se může zapojit?

Do programu se může zapojit kdokoli, komu není lhostejná budoucnost naší planety. Mohou to být školy, třídy, skauti nebo jen skupina kamarádů, která chce ve svém okolí něco změnit. Program motivuje nejen mladé lidi.

Proč se zapojit?

Zapojení do celosvětového programu přináší velkou prestiž zejména pro školy. Aktivní skupina bude zveřejněna na českém webu, ale také na hlavním webu Roots & Shoots.

Jaký projekt mohu přihlásit?

Obrovskou výhodou programu Jane Goodall´s Roots & Shoots je jeho volnost. Možnosti témat projektů jsou tak široké, jako je rozmanitá představivost mladých lidí. Nebudete mít nic přikázáno.

Smyslem programu je zaměřit se na lokální problémy a na věci, které se týkají blízkého okolí lidí, kteří se do projektů zapojí. Nikdo Vás tedy nebude nutit například podporovat opičky v Africe nebo tygry v Asii.

Je jen na Vás jaký projekt si vymyslíte a přihlásíte. Může to bý krmení srnců v krmelci ve vašem lese, sbírka na ohrožené lvy nebo pomoc domovu pro seniory.

Projekty se musí týkat životního prostředí nebo zlepšení životního prostředí a kvality života zvířat nebo lidí. Základním prvkem jsou skupiny zejména mladých lidí, kteří nejsou ve svém okolí s něčím spokojeni.

Jane Goodall´s Roots & Shoots poskytuje mladým lidem unikátní příležitost být něčím užitečný ve svém okolí a přitom to dát na vědomí celému světu.

I ty můžeš udělat změnu

MĚŇ SVĚT S ROOTS & SHOOTS